MİR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş, alt yapısında mevcut olan gelişmiş cihazlar ve alanında uzman kadrosu ile talep edilen standartlara uygun tarafsız, güvenilir test ve laboratuvar ölçekli üretim hizmeti sunmaktadır.

Hizmet Adı İlgili Standart
3 eksenli CNC freze ile çekme (0°) test numunesi
hazırlama
EN2561,
EN ISO 527
3 eksenli CNC freze ile çekme (dog bone) test
numunesi hazırlama
EN
ISO 527
3 eksenli CNC freze ile çekme (90°) test numunesi
hazırlama
EN2597,
EN ISO 527
3 eksenli CNC freze ile basma (0°/90°) test
numunesi hazırlama
ASTM
D3410
3 eksenli CNC freze ile IPSS (±45°)  test numunesi hazırlama prEN
6031
3 eksenli CNC freze ile eğme test numunesi
hazırlama
EN
2562, EN ISO 178, EN ISO 14125
3 eksenli CNC freze ile CAI test numunesi
hazırlama
EN
6038
3 eksenli CNC freze ile DMA test numunesi
hazırlama
ASTM
D4065
3 eksenli CNC freze ile Piknometre test numunesi
hazırlama
ISO 1183-3
3 eksenli CNC freze ile Kimyasal Çözme test
numunesi hazırlama
EN
2564
3 eksenli CNC freze ile Daldırma test numunesi
hazırlama
ASTM
D792
3 eksenli CNC freze ile ILSS test numunesi
hazırlama
EN
2563, EN 2377
Enjeksiyonlu kalıplama makinesi ile çekme (dog
bone) test numunesi hazırlama
EN
ISO 527
Enjeksiyonlu kalıplama makinesi ile darbe test
numunesi hazırlama
EN
ISO 179
Enjeksiyonlu kalıplama makinesi ile eğme test
numunesi hazırlama
EN
ISO 178
Enjeksiyonlu kalıplama makinesi ile UL-94 test numunesi
hazırlama
UL-94
MFR ve MVR testi ISO
1133-1
Daldırma yöntemi ile yoğunluk ölçümü ASTM
D792
Çift diskli metalografik parlatma ve zımparalama
cihazı ile numune hazırlama
ASTM
E3-11
Test Adı İlgili
Standart
Plastikler – Çekme Özelliklerinin Tayini (Zwick
Universal Test Cihazı)
EN ISO – 527
Karbon Fiber Takviyeli Plastikler – Eş eksenli
Laminatlar – Fiber Yönüne Paralel Çekme Testi (Zwick Universal Test Cihazı)
BS EN 2561
Karbon Fiber Takviyeli Plastikler – Eş eksenli Laminatlar
– Fiber Yönüne Dik Çekme Testi (Zwick Universal Test Cihazı)
BS EN 2597
Plakalar Arası Kayma Gerilimi Özelliklerinin
Belirlenmesi (±45º Çekme Testi) (Zwick Universal Test Cihazı)
PrEN 6031
Plastikler- Eğilme Özelliklerinin Tayini (Zwick
Universal Test Cihazı)
EN ISO – 178
Plastik Kompozitler- Elyaf Takviyeli – Eğilme
Özelliklerinin Tayini (Zwick Universal Test Cihazı)
EN ISO – 14125
Karbon Fiber Takviyeli Plastikler – Eş eksenli
Laminatlar – Fiber yönüne paralel yönde Eğilme Testi (Zwick Universal Test
Cihazı)
BS EN 2562
Karbon Fiber Takviyeli Plastikler – Eş
eksenli Laminatlar – Plakalar Arası Kayma Mukavemetinin Belirlenmesi (Zwick
Universal Test Cihazı)
BS EN
2563
Cam Fiber Takviyeli Plastiklerin Özellikleri için
Test Metodu – Plakalar Arası Kayma Mukavemetinin Belirlenmesi (Zwick
Universal Test Cihazı)
BS EN 2377
Plastikler – Çok Amaçlı Test Numunelerinin
Hazırlanması ve Kullanımı (Zwick Universal Test Cihazı, Sarkaçlı Darbe Test
Cihazı)
ISO 3167
Fiber Yönüne Paralel Yönde Basma Testi (Zwick
Universal Test Cihazı)
BS EN 2850
Sert Plastiklerin Basma Özellikleri için Test
Metodu (Zwick Universal Test Cihazı)
ASTM D 695
Kayma Yükü Altında Desteklenmemiş Test Bölgesine
Sahip Polimer Matris Kompozit Malzemelerin Basma Özellikleri için Test
Metotları (Zwick Universal Test Cihazı)
ASTM D 3410
Fiber Takviyeli Plastiklerin Delikli, Deliksiz ve
Kapalı Delikli Basma Dayanımlarının Belirlenmesi (Zwick Universal Test Cihazı)
BS EN 6036
Darbe Sonrası Basma Özelliklerinin Belirlenmesi
(Zwick Universal Test Cihazı ve Düşen Ağırlık Darbe Test Cihazı)
BS EN 6038
Düşen Ağırlık Darbe Test Yöntemi ile Fiber
Takviyeli Polimer Matris Kompozitin Hasar Dayanımının Ölçülmesi (Zwick
Universal Test Cihazı ve Düşen Ağırlık Darbe Test Cihazı)
ASTM D7136
Plakalar Arası Kırılma Tokluğu Enerjisinin
Belirlenmesi (GIc ve GIIc) (Zwick Universal Test Cihazı)
BS EN 6033 ve BS EN 6034
Plastikler- Charpy Darbe Özelliklerinin Tayini (Sarkaçlı
Darbe Test Cihazı ve Çentik Açma Cihazı))
EN ISO – 179
Fiber Takviyeli Plastikler – Yaşlandırılmamış
Malzemelerin Testi için Standart Şartlandırma Prosedürleri (Şartlandırma
Cihazı)
BS EN 2743
Test için Plastiklerin Koşullandırılması için
Çalışmalar (Şartlandırma Cihazı)
ASTM D618
Plastikler – Şartlandırma ve Test için Standart
Atmosfer (Şartlandırma Cihazı)
EN ISO 291
Havacılık Serisi – Fiber Takviyeli Plastikler –
Fiziksel ve Mekanik Özellikler Üzerine Nemli Atmosfere Maruz Kalmanın
Etkisinin Belirlenmesi
prEN 2823
Havacılık Serisi – Fiber Takviyeli Plastikler –
Nemli Atmosfere Maruz Kalma ve Nem Emme Koşullarının Belirlenmesi
prEN 3615
Plastikler-Sünme Özelliğinin Tayini (Sürünme Test
Cihazı)
TS 3823-1 EN ISO 899
Test
Adı
İlgili
Standart
Gözeneksiz plastik yapıların yoğunluk tayini (He
gaz piknometresi)
BS EN
ISO 1183-3
Plastiklerde dinamik mekanik özelliklerin
belirlenmesi (DMA)
BS EN
ISO 6721-1, 6721-2
Plastiklerde dinamik mekanik özelliklerin
belirlenmesi (DMA)
ASTM
D4065-12
Plastiklerde dinamik mekanik özelliklerin
belirlenmesi – Paralel plaka osilasyon reometresi ile kompleks kayma
viskozitesinin tayini (Rotasyonel reometre)
BS EN
ISO 6721-10
Plastiklerde camsı geçiş sıcaklığının tayini (DSC) BS EN
ISO 11357-2
Plastiklerde erime ve kristalizasyon
sıcaklıklarının ve entalpilerinin tayini (DSC)
BS EN
ISO 11357-3
Plastiklerde spesifik ısı kapasitesinin tayini
(DSC)
BS EN
ISO 11357-4
Plastiklerde oksidatif indüksiyon zamanının (OIT)
tayini (DSC)
BS EN
ISO 11357-6
Plastiklerde kristalizasyon kinetiğinin tayini
(DSC)
BS EN
ISO 11357-7
Plastiklerin termogravimetrisi (TGA) BS EN
ISO 11358-1
Kızılötesi spektroskopisi ile kantitatif analiz
(FTIR)
ASTM
E168 – 16
Kızılötesi spektroskopisi ile kalitatif analiz
(FTIR)
ASTM
E1252 – 98
Test
Adı
Kullanılan
Yöntem
Toprakta DTPA ile ekstrakte edilebilir Cu,Zn,Fe,Mn
Tayini (AAS)
AAS
Toprakta Değişebilir Na ve K Tayini (Alevli
Fotometre)
Fotometrik
Toprakta Azot Tayini (Kjeldahl Cihazı) Kjeldahl
Toprakta Kireç Tayini (Schiebler  Kalsimetresi) Schiebler  Kalsimetresi
Toprakta Elektriksel İletkenlik Tayini (EC metre) Kondüktometrik
Toprakta pH Tayini (pH metre) Potansiyometrik
Toprakta Bitkiye Yarayışlı Fosfor Tayini (UV-Vis
Spektrofotometre)
Spektrofotometrik
Toprakta Bitkiye Yarayışlı Bor Tayini (UV-Vis
Spektrofotometre)
Spektrofotometrik
Toprakta Bitkiye Yarayışlı Ca ve Mg tayini
(Otomatik Titrasyon Sistemi)
Titrimetrik
Alt yapı ismi Alt yapı
özellikleri
Ürün
çıktısı  özellikleri
1. Termoplastik matrisli UD prepreg üretim hatları 300mm ürün genişliği Proses sıcaklıkları:50°-450°. Modüler yapılandırılabilme. Farklı kaplama tekniklerinin denenmesi. %100 yerli üretim(MİR Ar-Ge). Karbon elyaf ve cam elyaf takviyesi yapılabilmektedir. PEEK,PPS,PA66,PA12,PP gibi bir çok termoplastik matris işlenebilmektedir. İstenilen Fiber-hacim oranı ve ürün genişliği imkanı.
2. Termoplastik matrisli UD prepreg üretim hattı Max 500 mm ürün genişliği. Proses sıcaklığı 100-420°. Farklı kaplama tekniklerinin denenmesi. Karbon elyaf ve cam elyaf takviyesi yapılabilmektedir. PEEK,PPS,PA66,PA12,PP gibi bir çok termoplastik matris işlenebilmektedir. İstenilen Fiber-hacim oranı ve ürün genişliği imkanı.
Termoplastik dokuma prepreg üretim hattı Max 1300 mm ürün genişliği. Proses sıcaklığı: 100-420°. Karbon elyaf takviyesi  ve PEEK,PPS,PA66,PA12,PP gibi bir çok termoplastik matris işlenebilmektedir. Cam elyaf takviyesi ile 220°’ye kadar proses edilebilmektedir. İstenilen Fiber-hacim oranı ve ürün genişliği imkanı.
Termoset matrisli UD ve dokuma prepreg üretim hattı Max 600 mm ürün genişliği. Proses sıcaklığı 50-400°C5 farklı kaplama sistemi. Hava ile ısıtma sistemleri. Karbon elyaf ve cam elyaf takviyesi yapılabilmektedir. Termoset reçineler kullanılabilmektedir. İstenilen Fiber-hacim oranı ve ürün genişliği imkanı.
Yüksek sıcaklık otoklavı 1000 mm  genişlik ve 2500 mm’ye kadar ürün imkanı. Max. 24 bar azotla basınçlandırma. Max. 420° çalışma sıcaklığı. 10 vakum kanalı ve 20 termokupl kontrolü yapılabilmektedir. Termoplastik ve Termoset kompozit yapıların üretimde kullanılabilmektedir.
Test
Adı
İlgili
Standart
Döşemeden ısıtma: hesaplama ve deney kullanılarak
ısıl gücün belirlenmesi
BS EN
1264-2:2008+A1:2012
Zemine, tavana ve duvara gömülü ısıtma ve soğutma
yüzeylerinde ısıl gücün belirlenmesi
TS EN
1264-5:2010
120°C’nin altında suyla beslenen tavana montajlı
ışınım panellerinde ısıl gücün belirlenmesi
BS EN
14037-2 :2016
120°C’nin altında suyla beslenen tavana montajlı
ışınım panellerinde ışınım ısıl gücünü tahmini
BS EN
14037-3 :2016
120°C’nin altında suyla veya buharla beslenen
radyatörler ve konvektörlerin ısıl veriminin ve diğer özelliklerinin
belirlenmesi
BS EN
442-2 :2015
Termal ortamın ergonomisi – PMV ve PPD
endekslerinin ve yerel termal konfor kriterlerinin hesaplanması yoluyla
termal konforun analitik olarak belirlenmesi ve yorumlanması
TS EN
ISO 7730 :2016
Hissedilir ısıtma ve soğutma için kullanılan tavan
panellerinin derecelendirilmesi
ANSI/ASHRAE
138-2013 (R2016)
120ºC’den düşük sıcaklıktaki suyla beslenen,
tavana monteli radyant panellerin soğutma kapasitesinin belirlenmesi
BS EN
14037-4:2016
120 ˚C’ nin altında suyla beslenen tavana montajlı
ışınım panellerinde ısıl verimin belirlenmesi
BS EN
14037-5:2016
Bina iklimlendirmesinde kullanılan soğutulmuş tavanların ve diğer soğutulan yüzeylerin soğutma kapasitesinin belirlenmesi BS EN
14240:2004
İç mekan termal çevre faktörleri ve alandaki
kişilerin çoğunluğunun kabul edebileceği termal çevre koşullarını üretecek
kişisel faktörlerin kombinasyonlarının belirlenmesi
ANSI/ASHRAE
55-2017