Kalite Yönetim Politikası

Mir Araştırma ve Geliştirme; tüm süreçlerde, en önemli iç kaynağımız olan çalışanlarımızın kendi içlerinde ve paydaşlar ile işbirliği yaparak yürüttüğü (ISO 9001: 2015) ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerini sağlamayı, etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ve sürekliliğini sağlanmayı en temel anlayış olarak benimsemiştir.

  • Yasal şartları sağlamayı,
  • Etik değerler ve değer döngümüzü gözetmeyi,
  • Her yeni geliştirilen projede çevreye duyarlı teknolojik çıktı oluşturmayı ve iş sağlığı güvenliği şartlarını sağlamayı,
  • Bilgi güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamda ki faaliyetleri yürütmeyi,
  • Tüm müşterilerimizin bizden beklentilerini istenilen şekilde karşılamayı,
  • Tüm paydaşların ve çalışanların çevre bilincini geliştirerek kirliliği önlemeyi, atık yönetiminin yapılmasını,
  • Firmamızda gerçekleşen kazaları ve hastalanmaları önlemeyi,
  • Riskleri proaktif olarak yönetmeyi,
  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarını sağlamayı ve bilinçlendirilmesini

TAAHHÜT EDİYORUZ.