MITEC binasında bulunan Enstrümantal Analiz Laboratuvarı, özellikle plastik ve kompozit malzemelerin termal, termo-mekanik, fizikokimyasal ve reolojik analizleri ile mikroskobik görüntülemelerin yapılmasına olanak tanıyan, her biri son teknoloji ürünü olan gelişmiş bir cihaz altyapısı ile donatılmıştır.

Her biri alanında uzman mühendis ve temel bilimcilerden oluşan ekibimiz, firma bünyesindeki araştırmalarımızın yanı sıra, farklı sektörlerden sanayi kuruluşlarına da aşağıda belirtilen altyapı ile test hizmeti sunulmasını sağlamaktadır.

Enstrümantal Test Laboratuvarında Mevcut Olan Cihazlar

Cihaz Listesi

Cihaz Özellikleri

PHENOM G3 Pro Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

 • Optik büyütme: 20 ile 135X
 • Elektronik Büyütme: 80 ile 130,000X
 • Çözünürlük ‑14 nm
 • Voltaj: 4,8kV ile 10kV
 • Quorum Q150R Numune Kaplama Cihazı (Au)

Unitron Z10 Stereo Mikroskop (160X)

Unitron MEC2 Optical Microscope (1000X)

TA Instruments Discovery HR-2 Rotasyonel Reometre

 • 400°C’ye kadar termoplastik malzeme testi için elektrikle ısıtmalı plaka (EHP) aksesuarı
 • Tork çözünürlüğü: 0,1 nN.m
 • Frekans: 1E-07 ile 100 Hz

TA Instruments DMA Q800

 • Çoklu frekansta çekme, basma, tek/çift destek noktası, kayma, 3 nokta eğme deneyleri
 • Sıcaklık aralığı: RT ile 600°C

TA Instruments TGA Q50

 • Sıcaklık aralığı: RT ile 1000°C
 • Gelişmiş gaz analizi (EGA) fırını, FT-IR ile akuple

Thermo Scientific Nicolet iS10 FT-IR

 • 7800 ile 350 cm- 1 optimize edilmis
 • Orta-kızılötesi KBr ışın ayırıcı
 • ATR aksesuarı

Perkin Elmer DSC 4000

 • Sıcaklık aralığı: -100°C ile 450°C
 • Kontrollü ısıtma/soğutma oranları 0,1 ile 100°C/dk

AccuPyc II He Gaz Piknometresi

Talep üzerine enstrümantal test laboratuvarı altyapısında icra edilen testlerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Enstrümantal test laboratuvarında icra edilen testler

Test Adı

İlgili Standart

Gözeneksiz plastik yapıların yoğunluk tayini (He gaz piknometresi)

BS EN ISO 1183-3

Plastiklerde dinamik mekanik özelliklerin belirlenmesi (DMA)

BS EN ISO 6721-1, 6721-2

Plastiklerde dinamik mekanik özelliklerin belirlenmesi (DMA)

ASTM D4065-12

Plastiklerde dinamik mekanik özelliklerin belirlenmesi – Paralel plaka osilasyon reometresi ile kompleks kayma viskozitesinin tayini (Rotasyonel reometre)

BS EN ISO 6721-10

Plastiklerde camsı geçiş sıcaklığının tayini (DSC)

BS EN ISO 11357-2

Plastiklerde erime ve kristalizasyon sıcaklıklarının ve entalpilerinin tayini (DSC)

BS EN ISO 11357-3

Plastiklerde spesifik ısı kapasitesinin tayini (DSC)

BS EN ISO 11357-4

Plastiklerde oksidatif indüksiyon zamanının (OIT) tayini (DSC)

BS EN ISO 11357-6

Plastiklerde kristalizasyon kinetiğinin tayini (DSC)

BS EN ISO 11357-7

Plastiklerin termogravimetrisi (TGA)

BS EN ISO 11358-1

Kızılötesi spektroskopisi ile kantitatif analiz (FTIR)

ASTM E168 – 16

Kızılötesi spektroskopisi ile kalitatif analiz (FTIR)

ASTM E1252 – 98