MİR;

  • Heyecan, tutku, yenilik, araştırma, fikirleri hayata geçirmedeki ‘azim’ demektir.
  • Etik, insani ve çevreci ilkelerden asla ayrılmaz.

   MİR için müşteri;

  • Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve son kullanıcılardır.

 “Bilgiyi Yöneten Geleceğe Yön Verir” mottosu ile yola çıkan Mir Ar-Ge’de, Bütünleşik (Holistic) ARGE yaklaşımını kullanarak teknoloji geliştirme faaliyetleri yürütmektedir.

Türkiye’deki yaygın olarak kullanılan, ürün geliştirme ve/veya adımsal iyileştirme (Incremental Improvement) çalışmalarının aksine, Bütünleşik Arge yaklaşımı, Mir Ar-Ge’de, disiplinler arası bir çalışmayla A’dan Z’ye tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesine imkan sağlar. Bütünleşik Arge yaklaşımı ile yürütülen ARGE faaliyetleri sonucunda yüksek katma değer oluşma potansiyeli doğar.

 

Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş., Bütünleşik Arge yaklaşımını, kurumsallaştırdığı Teknoloji Yönetimi Metodolojisi ile birleştirerek  bütün arge faaliyetlerini ticarileştirme aşamasına kadar etkili bir şekilde başarıya ulaştırmaktadır.

Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş’nin çekirdek ekibi, disiplinler arası çalışmaya uygun olarak kurgulanmış olup Bütünleşik Arge yaklaşımına hizmet etmektedir. Bu çerçevede, Mir Arge A.Ş.’nn yetkin personeli; Makine Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Kimya Mühendisi, Malzeme Mühendisi, Kimyager, İnşaat Mühendisi gibi alanlardaki uzmanlardan oluşur.

Bunlar Teknoloji Yönetim Politikasının alt bileşenleri; bu başlıklara tıklanarak detaylarına girilebilir.

Mir Ar-Ge’de teknoloji geliştirme faaliyetlerinin tamamı, Project Management Institute (PMI) Standartları temel alınarak geliştirilmiş ve dokümante edilmiş olan Proje Yönetimi Metodojisine uygun olarak Proje Yönetim Ofisi (PYO) desteği ve denetimi ile yürütülür. Bir projede, kavram geliştirme (proje öncesi süreç), başlangıç, planlama, yürütme ve kapanış aşamasının her birisi yaşatılarak, projenin kayıt altına alınması sağlanır. Bu sayede proje bazındaki paydaş kayıtları, risk analizi, problem kayıtları gibi kritik bilgiler kurumsal bazda temin edilerek “Kurumsal Hafıza”nın oluşturulması sağlanır. Projelendirme çalışmalarında her bir projenin Proje Yöneticisi ve Proje Sponsoru, Teknoloji Yönetim Kurulu (TYK) tarafından atanır. Ayrıca TYK, projelerin beyin fırtınası toplantılarının da yapıldığı platformdur. Projenin risk ve belirsizliklerinin azaltılması amacıyla Aşama Eşiği (stage/gate) yaklaşımı kullanılmakta ve kritik aşamalarda Devam/Tamam (go/no go) kontrolü kararları ile yol alınmaktadır.

Mir Ar-Ge’de, teknoloji geliştirme faaliyetleri, Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (THS) dikkate alınarak sınıflandırılmış farklı proje kategorilerinde yürütülmektedir.

Mir Ar-Ge, gelirini, geliştirdiği teknolojilerin Know-How satışlarından elde etmekte ve bunu yaparken Spin-Off Modelini kullanmaktadır.

Mir Ar-Ge’de, Proje Yönetimi Metodolojisi adımları uygulanarak geliştirilmiş olan her bir teknolojik çıktının, ticarileştirmeye yönelik ilk kararı, Minimum Boyutlu Prototip aşamasında gerçekleştirilir ve bir Spin-Off firma kurulur. Spin-Off firma, teknolojik çıktının, üretim, pazarlama, satış faaliyetleri yönetir ve bu süreçte Mir Ar-Ge, Spin -Off firmaya teknik destek sağlar. Bu ikili işbirliği ile, bir arge çıktısının, pazarla buluşturulması sağlanır.

Ticari Platforma taşınmasına karar verilen teknolojik çıktının, üretim, pazarlama, satış faaliyetlerinin yönetilmesi amacıyla Spin-off firma kurulması kararı alınarak, ürünün ticari platforma taşınması aşamasında Mir Arge A.Ş, Spin –off firmaya teknik destek sağlar. Bu sayede bir arge çıktısının, pazarla buluşturulması sağlanır.

Spin-off modeli arge çıktılarının “Ölüm Vadisi”ne düşmeden ticarileştirilmesinde, riskleri minimize eden bir iş modelidir.

Teknoloji Yönetim Kurulu (TYK), Mir Arge A.Ş.’nin özgün yapılanmalarından birisidir ve 30 yıllık bir gelenek halinde her hafta Çarşamba günleri düzenli olarak yapılmaktadır. Mir Arge’nin geliştirdiği teknolojilerin beyin fırtınalarına ev sahipliği yapan TYK, Mir Arge A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı önderliğinde toplanır ve bütün projeler masaya yatırılır.

 

 

  • Teknoloji stratejilerinin oluşturulması,
  • Proje Başlatma/Kapanış kararları
  • Yürüyen ARGE projelerinin kritik süreçlerinin takip edilmesi, projelerin stratejilerle örtüştürülmesi,
  • Kritik yatırım ve satın almaların yönlendirilmesi ve kararlaştırılması

gibi teknoloji yönetimi sürecinde gerekli kararlar bu kurulda alınır.

Teknoloji Yönetim Kurulu gündemli olarak toplanır ve tüm gündemleri kayıt altında tutulur. Beyin Fırtınası Kuralları geçerlidir.

Mir Ar-Ge, teknoloji yönetiminde işbirliği çerçevesinde açık inovasyonun en güzel örneğini sergilemektedir. İşbirliği yapılan platformlar çekirdek kadronun etrafında yer alan uydu kaynaklar olarak değerlendirilmekte ve proje ekibine dahil edilmektedir.

 

 

  • Üniversitelerin Akademik Kadroları, TÜBİTAK-TEYDEB, ARDEB, H2020 vb. destek mekanizmaları kapsamında yürüttüğümüz projelerimizde Akademik Danışman olarak istihdam edilmekte ve üniversitenin akademik birikiminin proje ve firmamıza aktarımı sağlanmaktadır.
  • Üniversitelerdeki Doktora ve Yüksek Lisans öğrencileri projelerimize dahil edilerek projelerimizin temel arge ihtiyacı karşılanırken, öğrencilerin de sanayi adaptasyonun geliştirilmesi sağlanmaktadır.
  • Aynı zamanda projelerden bağımsız, tez ve araştırma konuları verilerek yeni teknolojilerde firmamızın yol alması sağlanmaktadır.