• Uygulamalı Analiz Eğitimleri
 • Uygulamalı Cihaz Eğitimleri
 • Metot Geliştirme ve Validasyon Eğitimi
 • Elektrokimya Laboratuvarı Eğitimleri (pH, EC ve kalibrasyon eğitimi, voltametri eğitimi, isteğe bağlı özel eğitimler)
 • Kimyacılar için İstatistik Eğitimi
 • Labview Eğitimi
 • Temel Kemometri Eğitimi
 • Proje Yönetimi Eğitimi
 • Arge Projeleri Yazarlığı Eğitimi (TÜBİTAK, H2020 ve diğer teşviklere yönelik)
 • Mikrodenetleyeci Eğitimi(Gömülü yazılım C programlama,analog ve dijital devre kart tasarımını kapsar)
 • Excel’de Makro Yazımı Eğitimi
 • Polimer ve Kompozit Malzemelere Uygulanan Test Yöntemleri Eğitimi
 • Strain Gauge Uygulama Eğitimi