MİR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş, alanında uzman ekibi ile birlikte tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlarca sağlanan hibe ve destek programlarını kullanarak projelerinizin fikir aşamasından başlayarak analiz edilmesi, başvuru şartlarına uygun hale getirilmesi, planlama, yönetme, gözlemleme ve kontrol aşamasına kadar projelerinizin koordine edilmesini içeren Ar-Ge inovasyon yönetimi danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.