MITEC binasında bulunan Kimya Araştırmaları Laboratuvarı,  toprak numunesinde makro ve mikroelement içeriklerinin belirlenmesi ile çevresel örneklerde ağır metal analizlerinin yapılmasına olanak sağlayan gelişmiş bir cihaz altyapısı ile donatılmıştır.

Her biri alanında uzman temel bilimcilerden oluşan ekibimiz, firma bünyesindeki araştırmalarımızın yanı sıra, farklı sektörlerden sanayi kuruluşlarına aşağıda belirtilen altyapı ile test hizmeti sunulmasını sağlamaktadır.

Kimya Araştırmaları Laboratuvarı Mevcut Olan Cihazlar

Cihaz Listesi

Cihaz Özellikleri

Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS)

 • Kısa sürede ardışık absorpsiyon ölçümü
 • 180 adet numune hacimli otomatik örnekleyici
 • Otomatik çözelti hazırlama desteği
 • Numune başına 10 element belirlenmesi < 2 dakika
 • Otomatik standart ekleme ile yüksek doğrulukta ve kesinlikte analizler

UV-Vis Spektrofotometre

 • Dalgadoyu çalışma aralığı 190 – 1100 nm
 • Spectral bant genişliği 1 nm (190 – 1100 nm)
 • Dalgaboyu doğruluğu ± 0.3 nm
 • Dalgaboyu tekrarlanabilirliği ± 0.1 nm

Potansiyostat/ Galvanostat

 • 60 pA-600 mA, 11 akım aralığı
 • ± 10 V
 • Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi: 10 µHz-1 MHz

Kjeldahl Distilasyon Cihazı

 • Yarı-otomatik toplam N, mineral N ve organik N analizleri
 • Tekrarlanabilirlik (RSD) ≤ 1 %
 • Tayin limiti ≥ 0.1 mg N
 • Distilasyon süresi: 100 mL distilat toplamak için 4 dakika
 • Otomatik su, sodyum hidroksit ekleme ve atık tahliyesi

Alevli Fotometre

 • Emisyon spektroskopisi ile Na, K, Ca, B ve Li tayini
 • Düşük sıcaklık, tek kanallı
 • Alev arıza güvenlik sistemi
 • Güç : 190-250V , 50/60Hz
 • Ölçüm aralığı, 0 – 199.9 ppm,
 • Tayin limitleri 0.2 ppm Na, 0.2 ppm K, 0.25 ppm Li, 15 ppm Ca, 30ppm Ba

İletkenlik Ölçer (EC metre)

 • İletkenlik : 0.00 — 19.99 µS/cm

                 : 0.000 — 1.999 µS/cm

                 : 0.0 — 1000 mS/cm / ± 0,5 %

 • Sıcaklık : -5.0 °C… +105 ºC /  ± 0.1 ºC
 • Tuzluluk : 0.0… 70.0
 • TDS :         0 — 199.9 g/l

                   0 — 1999 mg/l

pH metre

 • Ölçüm hassasiyeti : ± 0,005 pH, ± 0,3 mV, ± 0,1 K
 • Ölçüm aralığı  : -2,000…..19,999 pH, ± 1999 mV,  -5…105,0  °C

Talep üzerine kimya araştırmaları laboratuvarı altyapısında icra edilen testlerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Kimya Araştırmaları Laboratuvarında İcra Edilen Testler

Test Adı

Kullanılan Yöntem

Toprakta DTPA ile ekstrakte edilebilir Cu,Zn,Fe,Mn Tayini (AAS)

AAS

Toprakta Değişebilir Na ve K Tayini (Alevli Fotometre)

Fotometrik

Toprakta Azot Tayini (Kjeldahl Cihazı)

Kjeldahl

Toprakta Kireç Tayini (Schiebler  Kalsimetresi)

Schiebler  Kalsimetresi

Toprakta Elektriksel İletkenlik Tayini (EC metre)

Kondüktometrik

Toprakta pH Tayini (pH metre)

Potansiyometrik

Toprakta Bitkiye Yarayışlı Fosfor Tayini (UV-Vis Spektrofotometre)

Spektrofotometrik

Toprakta Bitkiye Yarayışlı Bor Tayini (UV-Vis Spektrofotometre)

Spektrofotometrik

Toprakta Bitkiye Yarayışlı Ca ve Mg tayini (Otomatik Titrasyon Sistemi)

Titrimetrik