Meve (Akıllı Veri Analiz Araçları ile Etkin Enerji Verimliliği Ölçümü ve Doğrulaması Yapan Yazılım Aracı Geliştirilmesi) R2Cities (Residential Renovation Towards Nearly Zero Energy Cities) Hybtex (Yüksek Mekanik Performanslı İleri Melez İpliklerin Kullanıldığı Termoplastik Kompozit Üretim Yönteminin Geliştirilmesi) Infrapipe (Çevre Altyapı Tesislerinde Kullanılan Boruların (İçme suyu + Kanalizasyon) ve Üretim Tekniklerinin Araştırılması, İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi) Aircore (Enjeksiyon Kalıplarında Karmaşık Geometrilerin Oluşturulması için Havalı Maça Geliştirilmesi) Rtpipe (Termoplastik Kompozit Borularda Eş Zamanlı, Zıt Yönlü, Kesintisiz, Çiftli Sarım Teknolojilerinin Geliştirilmesi) Metastic (Metal-Plastik Ara Yüzeylerinin Yapışma Özelliklerinin Geliştirilmesi) Ots (Topraktaki Ca ve Mg Makro Besin Elementlerinin Tayini için Otomatik Titrasyon Sistemi Geliştirilmesi) Agrovolt (Toprakta Voltametrik Mikro Element Tayini İle Gübreleme Tavsiye Sistemi Geliştirilmesi) Cityfied (RepliCable and InnovaTive Future Efficient Districts and Cities) Borustat (Boru-Zemin Sistemi Için Statik Analiz Yazılımı Geliştirilmesi) Rhecomdie (Katkılı Polimer Malzemelerin Reolojik Özelliklerinin Modellenmesi ve Ekstrüzyonda Kullanılmak Üzere Üç Katmanlı Spiral Kafa Tasarımı) Hitap (Gaz Fazında Hidrojen Taşıma Amaçlı Plastik Boru Sistemi Geliştirilmesi) Pipex (Boru Üretimine Uygun Çapraz Bağlanabilir Polietilen Üretimi Ve Proses Tasarımı) Rasofir (Sahada Hızlı Toprak Analizi ve Gübreleme/Sulama Tavsiyesi Sistemi) Mikrolif (Mikrolif Takviyeli Polimer Kompozitlerinin Endüstriyel Ölçekte Geliştirilmesi) Miracle (Topraksız Tarım Sistemi) Seranaliz (Topraksız Tarım Seralarında Besin Çözeltisindeki Azot, Fosfor, Potasyum İçeriğinin Anlık İzlenmesi ve Kontrolü İçin Sistem Geliştirilmesi) Setap (Sürekli Elyaf Takviyeli Termoplastik Kompozit Boru Üretimi) Comfostat (Öğrenen Algoritma İle Desteklenecek Operatif Sıcaklık Esasına Dayanan Akıllı Termostat Geliştirilmesi)