TÜBİTAK (2244 Sanayi Doktora Programı)

TÜBİTAK tarafından ; 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik Sanayi Doktora Programı Çağrısı açılmıştır.

Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş., TÜBİTAK tarafından bu sene ilki başlatılan ve Üniversite –Sanayi işbirliği modeline en iyi örnek teşkil eden bu program kapsamında, toplamda 2 üniversiten 26 doktoralı öğrencinin yetiştirilmesi için destek almaya hak kazanmıştır.

2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında başarılı bulunan firmalara belgeleri, 24.01.2019  tarihinde düzenlenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da katıldığı imza töreninde takdim edilmiş olup, Mir Arge A.Ş. adına belgeleri Mir Arge A.Ş. Yönetim Kurulu  Başkanı Sayın İbrahim Mirmahmutoğulları almıştır.